/ Bestyrelse / Nanne Mølhave

Nanne Mølhave. Sognepræst

Provstegaardshjemmet er en selvejende institution under Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense, og som selvejende institution har plejehjemmet en ansvarlig bestyrelse.

Bestyrelsen på Provstegaardshjemmet har ét født medlem, nemlig undertegnede præst, der sidder i bestyrelsen, fordi hjemmets formålsparagraf fastslår, at hjemmet skal drives efter et kristent hjems forbillede. Med den bestemmelse mente man det rimeligt, at den stedlige præst, eller én af dem, fik sæde i bestyrelsen. Den kirkelige betjening af hjemmet er da også mere omfattende, end det er tilfældet på de kommunale plejehjem eller -centre, ligesom sangen og hensyntagen til beboernes åndelige behov fra personalets side får mere plads og er mere omfattende på Provstegaardshjemmet end så mange andre steder.


  Kontakt    
  PROVSTEGAARDSHJEMMET
Elmelundsvej 8
DK-5200 Odense V

Telefon: 63 16 94 65

E-mail: info@provstegaardshjemmet.dk

Forstander: 
Rikke Folmer Mouritzen