Værdigrundlag

"Kristendommen indebærer et syn på det enkelte menneske som uerstatteligt og dyrebart"

Formål
At drive et plejehjem efter kristne grundværdier

Hvordan gør vi det ?
Som det første, kræver det, at man tager stilling. Stilling til, hvordan vi ønsker at omgås og behandle hinanden. Vi vedkender os vores værdigrundlag, ved dagligt at arbejde inden for de normer og rammer som vi har sat. Vi tager aktivt stilling til det. På Provstegaardshjemmet siger man Ja! til vores værdigrundlag og man forholder sig til det, ved at reflekterer over vores adfærd, både individuelt og i fællesskabet.

På Provstegaardshjemmet respekterer vi hinanden, som unikke individer med integritet og individualitet, ud fra livsform, livshistorie og værdier.
Vi har en respektfuld omgangstone, behandler hinanden med ligeværdighed og respekt.

Vi sætter pris på fællesskab og nærhed i samspillet imellem beboere, personale og pårørende. Vi sætter pris på og passer på hinanden.

Vi tilstræber en tryg og meningsfuld hverdag, som vises ved at beboere og personale i fællesskab former hverdagen med fokus på beboerens behov og med respekt for selvbestemmelse og autonomi.

 

Vi tilstræber at højne livskvaliteten ved omsorgsfuld pleje, god mad og relevante meningsfyldte aktiviteter.

Vi gør os umage, ved at udvise omhyggelighed og omhu i sygeplejen, i
relationer, i kommunikation og i fællesskabet, med ydmyghed overfor den kompleksitet der ligger i de forskellige elementer.
Sygeplejen er baseret på høj faglighed og evidens baseret viden. Som personale har man ansvar for at holde sig ajour med nyeste og opdaterede faglige viden

Vi arbejder ud fra en grundlæggende tillid til hinanden, med respekt for forskellige faglige og personlige kompetencer.
De grundlæggende værdier i samarbejdet mellem beboere, personale og ledelse er baseret på tillid og ansvar, samt åben dialog.
Man er medansvarlig for at udviklingen er en kontinuerlig proces på Provstegaardshjemmet hvor høj faglig viden og helhedsorienteret omsorg går hånd i hånd.

Vi er en uddannelses institution, der uddanner social-og sundhedselever og sygeplejestuderende. Det stiller krav til, at vi har en forandrings- og evalueringskultur, der er åben for ny- tænkning og som byder nye velkomne med et åbent sind.

Respekt for beboernes liv - i beboernes hjem og for hinanden, som vises ved:

Læs mere

Vores historie

Friplejehjemmet

Værdigrundlag

Boliger

Eget køkken

Det siger man om os

Aktiv hverdag

Vores kunst

Skudehavnen

Værdighedsrejseholdet

Frivillige

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.