Kære pårørende

24. FEBRUAR 2021
 
Styrelsen for Patientsikkerhed har udsendt ”Ophævelse af påbud til alle plejecentre i Odense Kommune” det gælder også os, selvom vi er friplejehjem.

Det er derfor en glædelig nyhed at vi rykker lidt nærmere mod normal igen på Provstegaardshjemmet og vi byder jer VELKOMMEN tilbage, til længe ventede familiemedlemmer.

Hvad kommer det til at betyde; Nu er der ikke længere et krav om, at der er primært 3 kontakt personer. Det ophæver vi. Dvs. at hele familien, venner osv. må komme på besøg igen.

Der er IKKE et reelt forsamlingsforbud, da det er beboerens eget hjem, men man anbefaler fortsat max 5 forsamlet ad gangen. Se følgende.

Hvordan håndteres forsamlingsforbuddet på plejecentre?
- Der opfordres der til at følge myndighedernes anbefalinger – at man højest samles 5 personer i     private hjem.
- Personer fra samme husstand og nærmeste pårørende er dog undtaget, så længe man ikke er flere end 10 personer til stede – dette vil formentlig ikke komme på tale på plejecentrene, da alle skal være hinandens nærmeste pårørende. Se dette eksempel: Det betyder f.eks., at bedsteforældre ikke lovligt vil kunne deltage i et arrangement, en begivenhed, aktivitet eller lignende sammen med deres børn og børnebørn, hvis de er flere end fem personer, da bedsteforældre og børnebørn ikke er hinandens nærmeste pårørende, hvis de ikke deler husstand i dagligdagen.
- Forsamlingsloftet på max 5 personer gælder i det offentlige rum såvel udendørs som indendørs.
- Har du brug for yderligere information – så henvises til www.coronasmitte.dk

Det er vigtigt for mig at understrege, at vi er stolte af hvordan vi har håndteret coronakrisen og særligt at vi har haft så lidt som kun en enkelt beboer smittet. Det skyldes personalets store indsats både på arbejde, og privat. Det skyldes et godt samarbejde omkring hygiejne med alle jer, der har haft jeres gang i huset, og det skyldes vedholdenhed og forsigtighed.

Vores fornemmeste kerneopgave, er at passe på beboerne, og derefter er det min store opgave at passe på personalet. Stort set alle beboere er vaccineret, men det er personalet ikke. Vi mangler fortsat over halvdelen. De er i disse dage ved at kunne bestille tider, men der går et stykke tid endnu indtil vi er 14 dage på den anden side af hvor ALLE er vaccineret.

Det sætter personalet som den mest sårbare gruppe nu, som udsættes yderligere for smitte, fordi smitten er fortsat derude og særligt i form af den engelske variant som er en yderst smitsom mutation. Jeg vil bede om jeres hjælp til at passe på personalet, så de fortsat kan passe godt på beboerne som de altid gør.

Man må aflægge besøg på Provstegaardshjemmet SYMPTOMFRI. I tilfælde af at man er nærkontakt til en smittet, må man ikke besøg før efter positiv test på 6. dagen.

Besøg må foregå i beboerens lejlighed. Man må benytte hovedindgangen, men man skal gå direkte til lejligheden og direkte ud.

Man må ikke opholde sig i fællesarealerne, heller ikke for at hente eller bringe ens pårørende.

Hænder afsprittes ved de opstillede dispensere ved indgang til Provstegaardshjemmet.

Alle hygiejniske restriktioner skal fortsat overholdes før- under og efter besøg. Læs laminerede ophæng på stuen. Der skal sprittes af i lejligheden efter besøg. Sprit og klude står på gangene eller bedes udleveret på kontoret. Det sidste man spritter af, er håndtaget, og kluden smides i de dertil opstillede skraldespande på gangene. Undgå at berøre alt for mange kontaktpunkter.

Der er lovkrav om, at besøgende anvender værnemidler, mundbind eller visir i alle offentlig tilgængelige rum. Vi ANBEFALER at man fortsat bære værnemidler under besøget, i beboerens lejlighed. Dette ud fra et forsigtighedsprincip over for det personale der endnu ikke er vaccineret.

Der holdes 2 meters afstand mellem besøgende og beboer ud fra et forsigtighedsprincip.

Luft gerne ud under besøget og hvis vejret tillader det gå gerne ud i den friske luft.

Vi ANBEFALER, at man fortsat ikke nyder mad og drikke under besøget (medmindre andet er aftalt) da det vil betyde, at man har mange flere fælles kontakt punkter og at der kan være behov for at være under de 2 meter, for at hjælpe med måltidet. Der vil også under indtagelse af mad og drikke, være behov for at tage værnemidler af. Dette er ud fra et forsigtighedsprincip, over for det personale der endnu ikke er vaccineret.

Vi ANBEFALER at man tager en kviktest inden besøg på Provstegaardshjemmet, og at man lader sig teste minimum x 1 ugentligt med PCR-test hvis man besøger Provstegaardshjemmet hyppigt.

Mange har spurgt til besøgstider. Det er en af de ting som er vokset ud af corona og som har været positivt og haft en gavnlig effekt på beboernes liv, og på arbejdsmiljøet for personalet. Derfor bibeholder vi besøgstider. Vi rykker besøgstider til fra kl. 14.00 til kl. 20.00 alle ugens dage. ER der særlige ønsker, kommer man langvejs fra eller andet, så finder vi ud af det. Blot giv besked.

Jeg er klar over, at der fortsat er mange restriktioner. Men jeg er oprigtigt bekymret for personalet, der ikke er vaccineret. Derfor håber på, at vi sammen kan nå det sidste stykke indtil alle er vaccineret.

Foråret er måske på vej og det er fantastisk at gå lysere tider i møde. Snart er det et år siden vi lukkede helt ned. Det har på mange måder været et atypisk og underligt år. Vi fik lært at tænke anderledes, at sadle om, at gå nye veje. Vi fandt sammen i et fællesskab, som for de fleste af os på Provstegaardshjemmet, var helt unikt. Vi ser frem mod det nye år, med stor forventning. Vi glæder os til at tage hul på det. Vi glæder os til at Provstegaardshjemmet igen skal summe af liv, men vi tager også det nye goder vaner med. Ud af mørket er vokset mange små spirer som vi vil dyrke og få til at vokse. Det bliver spændende.

Kærlig hilsen Rikke
 
 

- og en lille video her!

Ny pjece vedr. brug af mundbind!

Der bliver også lagt en masse stemningsbilleder op på Facebook under Provstegaardshjemmet.

BESØGSTIDER


Alle dage fra kl. 14.00 til kl. 20.00.

ER der særlige ønsker, kommer man langvejs fra eller andet, så finder vi ud af det. Blot giv besked.

NYT NYT

Vi har lavet en ny fane "Meddelelser" hvor vi løbende vil lægge meddelelser ind.

Telefontider

Vores telefonnumre, telefontider og nummeret til vores AKUT-telefon står under fanen "Kontakt".

Restriktioner for Odense Kommune fra 7. oktober 2020

Se brevet fra Odense Kommune - linket er her på forsiden "Læs brev fra Ældre- og Handicapforvaltningen".

HUSK at overholde gældende regler for håndhygiejne og mundbind

Center for Mental Sundhed, Odense Kommune


Åben telefonlinje til alle borgere og pårørende der har brug for en snak.

Vi skal stå sammen - men hver for sig.

Det er på mange måder en speciel tid vi lever i....
Det betyder at mange oplever at være isoleret - både fra omverden og fra de mennesker der betyder noget. Pårørende oplever ikke at kunne give den støtte og omsorg til deres kære i en svær tid, som de gerne vil.

Vi bekymrer os alle - lad os stå sammen om det.

Har du brug for nogen at snakke med - om stort og småt?

Tøv ikke med at ringe til os på telefon
63 75 08 75.

Vi sidder klar ved telefonerne fra kl. 8.00 til kl. 15.30 mandag til fredag.

Center for Mental Sundhed er en del af Ældre- og Handicap forvaltningen Odense Kommune. Vi er fagprofessionelle og har stor erfaring i at snakke med mennesker som oplever livskriser, angst, ensomhed og anden mental mistrivsel - og vi er gode til at lytte!

Velkommen


Med denne hilsen vil vi gerne byde dig velkommen til Provstegaardshjemmet og prøve at give dig et lille indblik i vores grundlæggende værdier.

På Provstegaardshjemmet har vi den filosofi, at vi skal være det bedst tænkelige alternativ til eget hjem. Vi værner om den enkeltes behov for privatliv. Provstegaardshjemmet er et hjem og skal helst både syne og fungere som sådan - med mindst mulig institutionspræg og mest mulig nærhed, men med den naturlige forstærkning på plejeområdet, som beboerne på et plejehjem har krav på. Derfor er der naturligvis også ansat både forstander og fast tilknyttet plejepersonale.

Pleje- og omsorgsbegrebet rækker vidt hos os - ikke kun til dækning af de fysiske behov. Den følelsesmæssige tryghed er mindst lige så væsentlig, og vi er sikker på, at det er helt ned i de små ting at nærværet og trygheden etableres. Derfor er tryghed, trivsel og gensidig respekt grundlæggende værdier på Provstegaardshjemmet.

Alle hverdage er der aktiviteter for beboere - også enkelte aftener - se under aktiviteter.
  Kontakt    
  PROVSTEGAARDSHJEMMET
Elmelundsvej 8
DK-5200 Odense V

Telefon: 63 16 94 65

E-mail: info@provstegaardshjemmet.dk

Forstander: 
Rikke Folmer Mouritzen