VIGTIG INFORMATION

                                                                                                                        8. oktober 2020 kl. 09:44
Kære alle

Jvf. restriktioner af 7. oktober 2020 grundet corona situationen i Danmark/Odense, må jeg desværre endnu engang bede om jeres forståelse og samarbejde.

Iflg. de nye restriktioner der er trådt i kraft, må beboerne få besøg af 1 pårørende. Denne pårørende vælges i familien og det meddeles den pågældende afdeling hvem der er den udvalgte pårørende til beboeren. Det bedes I gøre indenfor de næste par dage.

Der må fortsat foregå besøg udendørs og beboeren må komme ud af huset på besøg. Er det tilfældet at man kommer på besøg flere personer, må 1 person hente beboeren dette er den person der er den primære ”besøgs person”

Det er vigtigt at alle samarbejder så vi kan få dette til at fungerer så det ikke går meget ud over dagligdagen på Provstegaardshjemmet. Vores primære opgave er fortsat at passe beboerne så de ikke oplever forringelse af deres liv og dagligdag.

Har I spørgsmål til dette bedes I maile til info@provstegaardshjemmet.dk.

OBS NY besøgstid for indendørs besøg for besøgspersonen er fra kl. 15.00 til kl. 19.00.

ALLE restriktioner omkring hygiejne gælder fortsat og man bedes orienterer sig på opslag i beboerens lejlighed.

Man SKAL ved indgang spritte hænder grundigt af og påføre sig mundbind.

Disse restriktioner gælder foreløbig til og med den 7. november 2020 hvor der foretages revurdering af situationen.

Jeg håber på jeres forståelse og beklager oprigtigt dette. Vi har navigeret så godt igennem corona indtil videre uden et eneste tilfælde, hverken blandt personale eller beboere. Det skal vi fortsat gøre ved fælles hjælp.

De kærligste hilsner

Rikke, forstander
 

- og en lille video her!

Ny pjece vedr. brug af mundbind!

Der bliver også lagt en masse stemningsbilleder op på Facebook under Provstegaardshjemmet.

Kære pårørende

Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt Odense Kommune at indføre nogle midlertidige besøgsrestriktioner gældende fra 7. oktober. Det sker for at holde smitten i Odense nede og passe på sårbare borgere.

Konkret betyder det at 1) Indendørsbesøg i perioden kun kan foretages af én nærmeste pårørende eller lidt flere i tilfælde af kritiske situationer 2) Øvrige besøg skal foregå udendørs.

Det er beboeren, der udpeger besøgspersonen. Hvis beboeren ikke selv kan dette, vil ledelsen kontakte en nær pårørende for at aftale udpegning.

Besøgsrestriktionerne gælder ikke for serviceydelse til den enkelte, så der er fortsat mulighed for besøg fra frisør, fodterapeut og lign.

Ledelsen skal sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer kan gennemføres på forsvarligt. Og at alle besøg sker underhensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Husk derfor venligst:

- Vask dine hænder eller brug håndsprit
- Host eller nys i dit ærme
- Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt
- Vær opmærksom på rengøring
- Hold afstand og bed andre tage hensyn

Venlig hilsen, Kim Bøg-Jensen, Ældre- og Handicapchef

HUSK at overholde gældende regler for håndhygiejne


Center for Mental Sundhed, Odense Kommune


Åben telefonlinje til alle borgere og pårørende der har brug for en snak.

Vi skal stå sammen - men hver for sig.

Det er på mange måder en speciel tid vi lever i....
Det betyder at mange oplever at være isoleret - både fra omverden og fra de mennesker der betyder noget. Pårørende oplever ikke at kunne give den støtte og omsorg til deres kære i en svær tid, som de gerne vil.

Vi bekymrer os alle - lad os stå sammen om det.

Har du brug for nogen at snakke med - om stort og småt?

Tøv ikke med at ringe til os på telefon
63 75 08 75.

Vi sidder klar ved telefonerne fra kl. 8.00 til kl. 15.30 mandag til fredag.

Center for Mental Sundhed er en del af Ældre- og Handicap forvaltningen Odense Kommune. Vi er fagprofessionelle og har stor erfaring i at snakke med mennesker som oplever livskriser, angst, ensomhed og anden mental mistrivsel - og vi er gode til at lytte!

Velkommen


Med denne hilsen vil vi gerne byde dig velkommen til Provstegaardshjemmet og prøve at give dig et lille indblik i vores grundlæggende værdier.

På Provstegaardshjemmet har vi den filosofi, at vi skal være det bedst tænkelige alternativ til eget hjem. Vi værner om den enkeltes behov for privatliv. Provstegaardshjemmet er et hjem og skal helst både syne og fungere som sådan - med mindst mulig institutionspræg og mest mulig nærhed, men med den naturlige forstærkning på plejeområdet, som beboerne på et plejehjem har krav på. Derfor er der naturligvis også ansat både forstander og fast tilknyttet plejepersonale.

Pleje- og omsorgsbegrebet rækker vidt hos os - ikke kun til dækning af de fysiske behov. Den følelsesmæssige tryghed er mindst lige så væsentlig, og vi er sikker på, at det er helt ned i de små ting at nærværet og trygheden etableres. Derfor er tryghed, trivsel og gensidig respekt grundlæggende værdier på Provstegaardshjemmet.

Alle hverdage er der aktiviteter for beboere - også enkelte aftener - se under aktiviteter.
  Kontakt    
  PROVSTEGAARDSHJEMMET
Elmelundsvej 8
DK-5200 Odense V

Telefon: 63 16 94 65

E-mail: info@provstegaardshjemmet.dk

Forstander: 
Rikke Folmer Mouritzen