Kære alle der har deres gang på Provstegaardshjemmet

                                                                                                                            30. juni 2020

Fra torsdag den 2. juli 2020 åbner vi op for besøg inde og ude på Provstegaardshjemmet, dog har vi fortsat visse restriktioner.

Da vi fortsat ønske at passe bedst muligt på beboerne og personale er det stadig vigtigt for os, at alle sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes og det skal vi være fælles om. Det kan vi ikke gøre uden jeres hjælp.

Det gælder selvfølgelig, at vi fortsat har fokus på hygiejne og særligt håndhygiejne, og afspritning i lejligheden efter besøg. Har man symptomer på sygdom bedes man blive hjemme.

Læs derfor venligst nedenstående grundigt og informer gerne familiemedlemmer og venner der ikke læser på hjemmesiden.

Ved indgang til plejehjemmet afsprittes hænder ved de opstillede dispensere. Ved ankomst til lejlighed vaskes hænder og afsprittes. Når man forlader lejligheden, skal man afspritte berøringsflader i lejligheden. Der er desværre ikke nok sprit til at sætte sprit op i hver lejlighed. Derfor bliver der stillet sprit op på gangene, til fælles afbenyttelse. Det er vigtigt at dette bliver overholdt.

HVORDAN; Man fugter en serviet med sprit og tager den med tilbage til lejligheden. Her aftørrer man alle flader man har været i berøring med. Man afslutter med håndtaget, evt. både på havedør og dør. Det sidste man spritter er det udendørs håndtag og smider servietten i den opstillede skraldespand på gangen.

Nye tider på Provstegaardshjemmet. Da Coronaen ramte, ramte det os alle. Det har på mange måder været en lærerig tid. Imens pandemien rasede udenfor i Danmark, fortsatte livet sin stille gang, inden for væggene på Provstegaardshjemmet. Det positive vi tager med fra den tid, er de opdagelse vi gjorde os.

Vi fandt hurtigt ud af, at en roligere og mere tilpasset hverdag, gjorde beboerne godt. Det nære og det mere stille miljø i huset gav plads til nye initiativer og gav os en aha oplevelse. Vi fik noget at tænke over, Var vi for progressive i vores aktiviteter? Var vores aktiviteter tilpasset vores beboere og var det de rigtige aktiviteter? Var hverdagen tilpasset os eller beboerne?

I vil opdage at vi har reflekteret over dette og hverdagen ser lidt anderledes ud nu ved åbning af plejehjemmet. Noget tager vi med og vores grundholdning til fællesskab som fællesnævner for Provstegaardshjemmet, er fortsat vores vigtigste værdi. Men det vil blive på en ny og anderledes måde. Mere på afdelingerne, fællesskab i mindre grupper, meningsfyldte aktiviteter for den enkelte med et formål. Mere ro på bestemte tider og mindre store fælles aktiviteter.

Hvorfor det? fordi vores beboere lever i deres tredje alder. De er mere trætte og de har høj alder eller andet, der gør det sværere at kaperer for meget på en dag. Indtryk kan være svære at håndterer og der er ikke brug for så meget stimulans som tidligere i livet. Aktiviteter er vigtige for at give livet indhold og at have en meningsfuld hverdag, men det skal være tilpasset og doseret den enkelte, i de rigtige mængder. Fordi de under Corona har sovet bedre om natten, oplevet større velvære og afdelingerne har blomstret og små spire med nye initiativer er opstået.

På Provstegaardshjemmet har vi den helt usædvanlige service at tilbyde en aktivitet og træningsdel, med tilknyttet aktivitets personale og fysioterapeut. På grund af før nævnte refleksioner, har vi derfor ny tænkt og tilrettelagt en aktivitets kalender, der mere tilgodeser den enkelte - og også Provstegaardshjemmet behov for aktiviteter som helhed. Dette vil blive præsenteret og implementeret efter sommerferien.

Vi har fortsat rigtig mange gode ting på Programmet, både nyt og gammelt.

Besøgstider. Vi vil rigtig gerne fortsætte med at have besøgstider, da det giver en dejlig ro, imens vi hjælper beboerne op om morgenen, under måltiderne og om aftenen når det er ”puttetid”. Dette er en af de gode erfaringer fra Corona tiden og beder om hjælp til at fortsætte med at praktiserer dette. Er der specielle ønsker, er det selvfølgelig ikke anderledes end at vi aftaler det. Vil man gerne spise sammen, er det selvfølgelig fortsat en mulighed.

Besøgstider er fortsat: Formiddage fra kl. 10.30 til kl. 11.30 og eftermiddag/aften fra kl. 14.00 til kl. 20.00.

Jeg glæder mig til at se jer alle igen. Det har allerede været skønt at hilse på mange af jer og at se, at I har det godt. Det bedste har været at se glæden i øjnene på beboerne, da vi fortalte at I måtte komme igen. Det var det bedste og mest rørende. De har klaret det flot beboerne, ingen tvivl om det, men vi nyder at det er slut nu, vær heller ikke i tvivl om det.

Coming up! Den planlagte pårørendeaften omkring det at leve med en pårørende med demens. Se efter opslaget på opslagstavlen! 

Det er ferietid og som vanligt har vi afløsere i huset. Der vil sikkert være ansigter I ikke kender. Alle afløsere har fået grundig introduktion, inden de arbejder selvstændigt. Men selvom vores afløsere er super dygtige, så er ferietid ikke det samme, som når alt det faste personale er her. Dette kan kræve en lidt større overbærenhed fra jer som pårørende. Måske er der ikke lige den lille ekstra ting, som den faste kontaktperson plejer at gøre. Men fortæl det gerne i en god og ordentlig tone, så bliver alle gode, og det er det vi alle helst vil være.
 
Kontoret er lukket for henvendelser i uge 29. Ved akutte spørgsmål kontaktes afdelingerne.

God sommer og på glædeligt gensyn til jer alle.

Rikke

 

- og en lille video her!

Der bliver også lagt en masse stemningsbilleder op på Facebook under Provstegaardshjemmet.

HUSK at overholde gældende regler for håndhygiejne


Vi søger afløser til køkken/rengøring/vaskeri

Arbejdstiderne vil være hverdage i dagtimerne og evt. afløsning i weekenderne.

Kontakt gerne økonoma Helle Nydam Hansen på telefon 63169474.

Center for Mental Sundhed, Odense Kommune


Åben telefonlinje til alle borgere og pårørende der har brug for en snak.

Vi skal stå sammen - men hver for sig.

Det er på mange måder en speciel tid vi lever i....
Det betyder at mange oplever at være isoleret - både fra omverden og fra de mennesker der betyder noget. Pårørende oplever ikke at kunne give den støtte og omsorg til deres kære i en svær tid, som de gerne vil.

Vi bekymrer os alle - lad os stå sammen om det.

Har du brug for nogen at snakke med - om stort og småt?

Tøv ikke med at ringe til os på telefon
63 75 08 75.

Vi sidder klar ved telefonerne fra kl. 8.00 til kl. 15.30 mandag til fredag.

Center for Mental Sundhed er en del af Ældre- og Handicap forvaltningen Odense Kommune. Vi er fagprofessionelle og har stor erfaring i at snakke med mennesker som oplever livskriser, angst, ensomhed og anden mental mistrivsel - og vi er gode til at lytte!

Velkommen


Med denne hilsen vil vi gerne byde dig velkommen til Provstegaardshjemmet og prøve at give dig et lille indblik i vores grundlæggende værdier.

På Provstegaardshjemmet har vi den filosofi, at vi skal være det bedst tænkelige alternativ til eget hjem. Vi værner om den enkeltes behov for privatliv. Provstegaardshjemmet er et hjem og skal helst både syne og fungere som sådan - med mindst mulig institutionspræg og mest mulig nærhed, men med den naturlige forstærkning på plejeområdet, som beboerne på et plejehjem har krav på. Derfor er der naturligvis også ansat både forstander og fast tilknyttet plejepersonale.

Pleje- og omsorgsbegrebet rækker vidt hos os - ikke kun til dækning af de fysiske behov. Den følelsesmæssige tryghed er mindst lige så væsentlig, og vi er sikker på, at det er helt ned i de små ting at nærværet og trygheden etableres. Derfor er tryghed, trivsel og gensidig respekt grundlæggende værdier på Provstegaardshjemmet.

Alle hverdage er der aktiviteter for beboere - også enkelte aftener - se under aktiviteter.
  Kontakt    
  PROVSTEGAARDSHJEMMET
Elmelundsvej 8
DK-5200 Odense V

Telefon: 63 16 94 65

E-mail: info@provstegaardshjemmet.dk

Forstander: 
Rikke Folmer Mouritzen