INFO-BREV

                                                                                                                                                  10. juni 2021
 
Kære alle
 
BESØG I HUSET 😊
Det er nu muligt for pårørende at færdes i vores hus igen. Dvs. at man ikke kun behøver at opholde sig i lejligheden under besøg. Det er stadigvæk et krav, at man bærer mundbind, men det må tages af når man sidder ned. Kravet om mundbind ophører mandag den 14. juni 2021. Der er fortsat et afstandskrav som hedder 2 meter, 1 meter hvis det er nødvendigt. For at hjælpe os i huset vil vi godt bede jer om at rører ved mindst muligt under besøget og at huske at spritte af på berørte flader efter besøget. Personalet vil være behjælpelige med desinfektionsmiddel. Ved sygdomstegn skal man ikke komme på besøg. Vi opfordrer til, at man jævnligt bliver testet, hvis man ikke er vaccineret. Det anbefales at man bliver testet 2 gange om ugen, hvis man ikke er vaccineret.

FÆLLESARRANGEMENTER
Efter sommer, vil vi også begynde at inviterer med til arrangementer igen. Der er fortsat forsamlingsforbud der gør, at vi bliver for mange forsamlet indenfor, hvis alle har pårørende med. Derfor er det ikke muligt endnu. Har man lyst at spise med på afdelingen er det muligt igen, blot man giver afdelingen og køkkenet besked.

ALGERENS
Den næste stykketid vil vi få renset alle vores fliser og udhæng i hele huset. Det er også på beboernes terrasser og udhæng. Det betyder, at der vil være behov for at flytte havemøbler osv. der står på terrasserne. Det er muligt at det ikke bliver stillet på plads som det stod og det vil jeg bede om forståelse for. Da Martin er en travl mand, må jeg appellere til jer pårørende om at få sat på plads på terrasserne igen. Vinduerne vil også blive beskidte, men de vil blive pudset efterfølgende. Jeg forventer, at det bliver et rigtig flot resultat som vil være til glæde for os alle.

SOMMERFERIE
Vi går sommeren i møde og det betyder at vores skønne personale skal holde vel fortjent sommerferie. I den forbindelse beder vi om lidt forståelse for, at vores afløsere måske ikke kender beboerne helt så godt som deres kontaktpersoner. Hvis vi alle hjælper hinanden og spiller hinanden gode, så vil det hele køre meget nemmere. Husk at det er unge mennesker, der kommer for at hjælpe os. Vi kommer langt med et venligt smil og måske lidt hjælp med at lære beboerne at kende rigtig godt. Det vil både de og jeg sætte stor pris på.

TILBAGE er der vist kun at sige RIGTIG GOD SOMMER og VELKOMMEN tilbage i huset.

Kærlig hilsen Rikke
 
 

- og en lille video her!

Ny pjece vedr. brug af mundbind!

Der bliver også lagt en masse stemningsbilleder op på Facebook under Provstegaardshjemmet.

BESØGSTIDER ændret

Alle dage fra kl. 11.00 til kl. 20.00.

Vi anbefaler dog ikke besøg mellem kl. 11.30 og 14.00.

ER der særlige ønsker, så finder vi ud af det. Giv blot besked til afdelingen.

NYT NYT

Vi har lavet en ny fane "Meddelelser" hvor vi løbende vil lægge meddelelser ind.

Telefontider

Vores telefonnumre, telefontider og nummeret til vores AKUT-telefon står under fanen "Kontakt".

Velkommen


Med denne hilsen vil vi gerne byde dig velkommen til Provstegaardshjemmet og prøve at give dig et lille indblik i vores grundlæggende værdier.

På Provstegaardshjemmet har vi den filosofi, at vi skal være det bedst tænkelige alternativ til eget hjem. Vi værner om den enkeltes behov for privatliv. Provstegaardshjemmet er et hjem og skal helst både syne og fungere som sådan - med mindst mulig institutionspræg og mest mulig nærhed, men med den naturlige forstærkning på plejeområdet, som beboerne på et plejehjem har krav på. Derfor er der naturligvis også ansat både forstander og fast tilknyttet plejepersonale.

Pleje- og omsorgsbegrebet rækker vidt hos os - ikke kun til dækning af de fysiske behov. Den følelsesmæssige tryghed er mindst lige så væsentlig, og vi er sikker på, at det er helt ned i de små ting at nærværet og trygheden etableres. Derfor er tryghed, trivsel og gensidig respekt grundlæggende værdier på Provstegaardshjemmet.

Alle hverdage er der aktiviteter for beboere - også enkelte aftener - se under aktiviteter.
  Kontakt    
  PROVSTEGAARDSHJEMMET
Elmelundsvej 8
DK-5200 Odense V

Telefon: 63 16 94 65

E-mail: info@provstegaardshjemmet.dk

Forstander: 
Rikke Folmer Mouritzen 

 

 www.psykoterapeut-odense.dk