Aktiv hverdag

Aktiv hverdag

Selvom man er i den 3. alder, kan man godt have et aktivt liv, det skal blot tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Det er meget vigtigt for os på Provstegaardshjemmet, og en hjørnesten i vores værdigrundlag.

Man skal opleve og leve HELE livet. Selvom man flytter på Plejehjem stopper man ikke med at have behov for et socialt og meningsfuldt liv. Man kan sagtens genoptage hobbies, knytte venskaber, og få nye interesser sent i livet. Det eneste der sætter grænser, er mange gange fantasien.

For at sikre at der er meningsfyldte aktiviteter for den enkelte tager vi udgangspunkt i det person centrede. Hvilken livs historik ligger der bag dette menneske. Hvordan er livet blevet levet og hvilke interesser har der været. På denne måde kan vi arbejde målrettet med meningsfyldte aktiviteter.

Vi arbejder med ”stjernestunder”. Hos de beboere der har mange udfordringer, er det en lille sejr hver gang vi har en stjernestund. Det at nå lidt dybere ind, i det enkelte menneske, så det rører ved noget. Selvom det er en lille stund, så har vi opnået det vi gerne ville.

Vi går langt for at nå ud til samtlige beboere.

Vores aktivitet og trænings personale er sammen med husets fysioterapeut om at sikre denne opgave. På jævnlig basis gennemgås samtlige beboere, for at være sikre på, at vi når ud til alle. Det erfarne personale får hurtigt øje for, hvad der tiltrækker den enkelte og aktiviteter som skal tilbydes beboeren, planlægges herudfra.

I huset skelner vi imellem forskellige aktiviteter. Vi har aktiviteter der fortløbende tilbydes. Det er f.eks. banko, oplæsning, fællessang, dameklub, herreklub, Petanque, ture ud i det blå, film, og gymnastik. Disse aktiviteter er tilrettelagt så de fleste af husets beboere kan deltage.

For dem, der har mere brug for aktiviteter i det nære og af mere terapeutisk karakter, tilbyder vi 1:1 træning. Det er små seancer af nærvær, hvor det er målrettet den enkelte. Her er selve aktiviteten meget individuel, men med afsæt i det person centrerede og med dette som teoriramme. Her arbejdes der med f.eks. sansestimuli. Det kan være øvelse i at mærke kroppen, musik eller sansetræning. VI har stor succes med hvad musik kan gøre for en beboer der f.eks. har demens. Der findes pludselig en helt anden kontakt og tilstedeværelse.

Vi har også større aktiviteter afdelingsvis eller for hele huset.

Det kan f.eks være musik på afdelingen med dans og hygge. Disse aktiviteter er nøje udvalgt.

Vores fysioterapeut er primus motor for beboernes træning, især en sparringspartner til personalet så også de kan støtte beboerne i deres vedligeholdelse af den fysiske træning. Fysioterapeuten samarbejder med fysioterapeuter ude fra byen, som kommer til de af vores beboere, der har vederlagsfri fysioterapi. Det, at vi har vores egen fysioterapeut, er en stor ressource for hele huset. Beboerne er trygge ved hende, hvilket er en stor fordel, som påvirker den motiverende faktor at beboerne selv ønsker at træne. En anden fordel er at personalet kan trække på hendes viden hvis beboerne har ændringer i deres tilstand, er faldet, været indlagt eller andet. Fysioterapeuten har ansvar for hjælpemidler og har en vigtig rolle ift. at kontinuerligt, sammen med personalet, at vurdere hvilke hjælpemidler der skal bestilles/evt. udskiftes til beboerne.

PROVSTEGAARDSHJEMMET tilbyder

Vi tilbyder følgende

Fodterapi

Frisør

Læs mere

Vores historie

Friplejehjemmet

Værdigrundlag

Boliger

Eget køkken

Det siger man om os

Aktiv hverdag

Vores kunst

Skudehavnen

Værdighedsrejseholdet

Frivillige

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.