Bestyrelse_G

Formand

Else Magnussen

Udpeget af Menighedsplejens repræsentantskab

Næstformand

Ida Jespersen

Udpeget af Menighedsplejens repræsentantskab

Medlem

Nanna Mølhave

Sognepræst – født medlem i.h.t. vedtægterne

Medlem

Vibeke Bøg

Udpeget af Menighedsplejens repræsentantskab

Medlem

Hjørdis Nielsen

Udpeget af Menighedsplejens repræsentantskab

Medlem

Ellen Hedelund

Udpeget af Menighedsplejens repræsentantskab

Medlem

Pernille Koksbang

Medarbejderrepræsentant

Læs mere

Vores historie

Friplejehjemmet

Værdigrundlag

Boliger

Eget køkken

Det siger man om os

Aktiv hverdag

Vores kunst

Skudehavnen

Værdighedsrejseholdet

Frivillige

Scroll til toppen

Formand

Else Magnussen

Udpeget af Menighedsplejens repræsentantskab

Efter næsten 25 års ansættelse på Provstegaardshjemmet, de første år på kontoret og de sidste 17 år som forstander, valgte jeg at gå på pension den 1. januar 2018. Lykkeligvis blev det ikke et farvel til Provstegaardshjemmet, idet Menighedsplejens Repræsentantskab den 10. januar 2018 valgte mig ind i både deres repræsentantskab og i Provstegaardshjemmets bestyrelse. Ved den efterfølgende konstituering blev jeg valgt som formand for bestyrelsen, et tillidsvalg, som jeg vil gøre alt for at leve op til. Det var en fantastisk gave at få, idet jeg fortsat brænder for at være med til at videreudvikle Provstegaardshjemmet som et af Danmarks bedste friplejehjem!

Når man som jeg har oplevet det fantastiske fællesskab, ånden og den varme omsorg og pleje gennem snart 25 år, så kan jeg godt forstå, at mange beboere, pårørende og personale vælger netop Provstegaardshjemmet, idet de kristne værdier kommer stærkt til udtryk gennem  fællesskabet hver eneste dag! Det er værdier, som binder os sammen, og som skaber tryghed, hvorved livskvaliteten øges. Derved mindskes både de fysiske og de psykiske skavanker for både beboere og personale!

Beboerne skal opleve Provstegaardshjemmet som et hjem med tryk på HJEM, og jeg er glad for,

at jeg gennem mit bestyrelsesarbejde fortsat kan være med til at sikre, at det så også er det, som den enkelte beboer oplever. Alt sammen ud fra beboerens ønsker og behov, hvor nærvær, respekt og værdighed er i højsædet, og hvor både den fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og åndelige omsorg tilgodeses, idet alle beboere er velkomne på Provstegaardshjemmet!

Privat er jeg gift med Asger siden 1973, har 2 børn, 2 svigerbørn og 5 børnebørn, som er med til at berige mit liv og min hverdag!

næstFormand

Ida Jespersen

Udpeget af Menighedsplejens repræsentantskab

Så er turen kommet til at jeg gerne vil præsentere mig selv her på hjemmesiden.

Jeg har været med i bestyrelsen i 21 år og er valgt af Menighedsplejens repræsentantskab, som har 5 medlemmer i bestyrelsen.

Privat er jeg gift og har en voksen datter. Jeg arbejder i Danske Bank i Tarup Centret.

Jeg er glad for at være med i bestyrelsen for et godt og velfungerende plejehjem, som høster mange roser både her i bladet og i offentligheden.

Det er dejligt at være med i bestyrelsen, hvor vi altid får en god information fra ledelsen om hjemmet både økonomisk og om, hvordan hverdagen går, og hvor der altid er plads til en god og åben debat.

Jeg vil gerne bidrage med, at ”vi” fortsat kan have et godt plejehjem og være med til at kæmpe for vores mærkesager, bl.a. at have vores eget køkken, som jeg tror er en meget stor fordel.

Det at være med i bestyrelsen for Provstegaardshjemmet giver mig et indblik i noget helt andet end det jeg arbejder med til hverdag, og det er meget lærerigt.

Jeg håber på at kunne arbejde mange år endnu i bestyrelsen og på den måde give mit bidrag til, at Provstegaardshjemmet fortsat kan være et godt hjem for ”vores” beboere.

Medlem

Nanna Mølhave

Sognepræst – født medlem i.h.t. vedtægterne

Provstegaardshjemmet er en selvejende institution under Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense, og som selvejende institution har plejehjemmet en ansvarlig bestyrelse.

Bestyrelsen på Provstegaardshjemmet har ét født medlem, nemlig undertegnede præst, der sidder i bestyrelsen, fordi hjemmets formålsparagraf fastslår, at hjemmet skal drives efter et kristent hjems forbillede. Med den bestemmelse mente man det rimeligt, at den stedlige præst, eller én af dem, fik sæde i bestyrelsen. Den kirkelige betjening af hjemmet er da også mere omfattende, end det er tilfældet på de kommunale plejehjem eller -centre, ligesom sangen og hensyntagen til beboernes åndelige behov fra personalets side får mere plads og er mere omfattende på Provstegaardshjemmet end så mange andre steder.

Medlem

Vibeke Bøg​

Udpeget af Menighedsplejens repræsentantskab

Så er turen kommet til at jeg gerne vil præsentere mig selv her på hjemmesiden.

Jeg har været med i bestyrelsen i 21 år og er valgt af Menighedsplejens repræsentantskab, som har 5 medlemmer i bestyrelsen.

Privat er jeg gift og har en voksen datter. Jeg arbejder i Danske Bank i Tarup Centret.

Jeg er glad for at være med i bestyrelsen for et godt og velfungerende plejehjem, som høster mange roser både her i bladet og i offentligheden.

Det er dejligt at være med i bestyrelsen, hvor vi altid får en god information fra ledelsen om hjemmet både økonomisk og om, hvordan hverdagen går, og hvor der altid er plads til en god og åben debat.

Jeg vil gerne bidrage med, at ”vi” fortsat kan have et godt plejehjem og være med til at kæmpe for vores mærkesager, bl.a. at have vores eget køkken, som jeg tror er en meget stor fordel.

Det at være med i bestyrelsen for Provstegaardshjemmet giver mig et indblik i noget helt andet end det jeg arbejder med til hverdag, og det er meget lærerigt.

Jeg håber på at kunne arbejde mange år endnu i bestyrelsen og på den måde give mit bidrag til, at Provstegaardshjemmet fortsat kan være et godt hjem for ”vores” beboere.

Medlem

Hjørdis Nielsen

Udpeget af Menighedsplejens repræsentantskab

Jeg blev født i Odense i 1950, tog realeksamen i 1967, kom i lære på kontor og fik min første uddannelse indenfor dette område. Senere blev jeg sygehjælperelev, da arbejdet med mennesker gav mening for mig. Efter elevtiden fik jeg job som aftenvagt på et plejehjem i Otterup.

Jeg er gift med Poul Erik og vi har to døtre og fem børnebørn, som alle bor i Odense. Desuden har jeg min mor, som bor på Plejecenter Havebæk.

Jeg blev ansat på Provstegaardshjemmet i 1991, de første år som sygehjælper i dagcentret. I 1999 tog jeg opskoling til Sosu assistent og arbejdede derefter på afd. B indtil 2010, hvor jeg gik på efterløn. Jeg har altid været glad for at arbejde på hjemmet og været med til at udarbejde Provstegaardshjemmets værdigrundlag, som indeholder det kristne livssyn og fællesskab.

Musik har betydet meget for mig og jeg lærte at spille klavér fra jeg var barn. Siden kom også harmonikaen til. Jeg har haft stor glæde af musikken i mit arbejde blandt beboerne og spiller stadig på hjemmet.

Jeg er opvokset i et kristent hjem og det har altid været en gave og en stor værdi i mit liv.

Den 11. februar 2014 blev jeg medlem af repræsentantskabet og den 11. maj 2016 er jeg valgt ind i bestyrelsen på Provstegaardshjemmet. Jeg vil gøre hvad jeg kan for at være til gavn for beboerne, personalet, ledelsen, repræsentantskabet og bestyrelsen.

Medlem

Ellen Hedelund

Udpeget af Menighedsplejens repræsentantskab

Efter en tid i Menighedsplejens Repræsentantskab er jeg blevet opfordret til at gå ind i  Provstegaardshjemmets bestyrelse.

Det første bestyrelsesmøde jeg deltog i fandt sted den 20. marts 2018. Sikke en velkomst jeg fik, overraskende og dejligt, hvor der var både en meget smuk buket blomster og påskeæg som gave.

Jeg er født i 1948 og er gift med Erik gennem 46 år. Vi har 4 voksne børn og 6 børnebørn.

Har arbejdet som sygeplejerske i 37 år. Blev i 2011 færdiguddannet som familie- og psykoterapeut.

Omsorgen for det enkelte menneske har altid fyldt i mit liv, og dermed er og har jeg været med i meget frivilligt arbejde.

Vi har i familien haft den sorg at miste et af vore børn. Dette har sat dybe spor i mit liv og i mine prioriteter. Jeg vil nævne 2 ting, som optager min tid: Leder af sorggrupper, hvor forældre har mistet børn. Denne opgave har jeg haft gennem 20 år i Landsforeningen “Vi har mistet et barn”. Desuden er jeg rådgiver på Center for Sexmisbrug en gang om ugen med henholdsvis enkeltsamtaler og grupper.

Min mand og jeg har været præstepar i Apostolsk Kirke i Odense gennem 9 år. I den periode kom vi og besøgte flere af vore ældre medlemmer af kirken, som boede på Provstegaardshjemmet. På Provstegaardshjemmet oplevede jeg stedet som smukt og smagsmæssigt indrettet med en god atmosfære, en varme og imødekommenhed. Fik tanken, at her kunne jeg godt holde ud at blive gammel!

Jeg vil arbejde med på de værdier og det kristne grundlag, som Provstegaardshjemmet bygger på. At vi mennesker – uanset alder – har brug for at blive set og hørt. At der er hjem, hvor det hele menneske bliver favnet til ånd, sjæl og legeme

Medlem

Pernille Koksbang​

Medarbejderrepræsentant

Jeg er meget glad for mine kollegers tillid til mig som deres repræsentant i bestyrelsen. Jeg synes, at det er interessant at have indflydelse på hjemmets drift, økonomi m.m. Det ligger alle i bestyrelsen meget på sinde, at også personalet trives og har det godt.

Jeg synes, at Provstegaardshjemmet er en dejlig arbejdsplads med en god og dygtig ledelse og gode kolleger.

Pernille Koksbang medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.