/ Bestyrelse / Ellen Hedelund

Ellen Hedelund, medlem af bestyrelsen

Efter en tid i Menighedsplejens Repræsentantskab er jeg blevet opfordret til at gå ind i  Provstegaardshjemmets bestyrelse.

Det første bestyrelsesmøde jeg deltog i fandt sted den 20. marts 2018. Sikke en velkomst jeg fik, overraskende og dejligt, hvor der var både en meget smuk buket blomster og påskeæg som gave.

Jeg er født i 1948 og er gift med Erik gennem 46 år. Vi har 4 voksne børn og 6 børnebørn.

Har arbejdet som sygeplejerske i 37 år. Blev i 2011 færdiguddannet som familie- og psykoterapeut.

Omsorgen for det enkelte menneske har altid fyldt i mit liv, og dermed er og har jeg været med i meget frivilligt arbejde.

Vi har i familien haft den sorg at miste et af vore børn. Dette har sat dybe spor i mit liv og i mine prioriteter. Jeg vil nævne 2 ting, som optager min tid: Leder af sorggrupper, hvor forældre har mistet børn. Denne opgave har jeg haft gennem 20 år i Landsforeningen “Vi har mistet et barn”. Desuden er jeg rådgiver på Center for Sexmisbrug en gang om ugen med henholdsvis enkeltsamtaler og grupper.

Min mand og jeg har været præstepar i Apostolsk Kirke i Odense gennem 9 år. I den periode kom vi og besøgte flere af vore ældre medlemmer af kirken, som boede på Provstegaardshjemmet. På Provstegaardshjemmet oplevede jeg stedet som smukt og smagsmæssigt indrettet med en god atmosfære, en varme og imødekommenhed. Fik tanken, at her kunne jeg godt holde ud at blive gammel!

Jeg vil arbejde med på de værdier og det kristne grundlag, som Provstegaardshjemmet bygger på. At vi mennesker - uanset alder - har brug for at blive set og hørt. At der er hjem, hvor det hele menneske bliver favnet til ånd, sjæl og legeme.
  Kontakt    
  PROVSTEGAARDSHJEMMET
Elmelundsvej 8
DK-5200 Odense V

Telefon: 63 16 94 65

E-mail: info@provstegaardshjemmet.dk

Forstander: 
Rikke Folmer Mouritzen