/ Værdigrundlag

Værdigrundlag

Provstegaardshjemmet er et friplejehjem, og er en selvejende institution under Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense.
 

Menighedsplejens formål:

Menighedsplejens formål er at drive plejehjem efter et kristent hjems forbillede.
 

Fællesskabet opleves gennem:

 • Morgensang
 • Ugentlig gudstjeneste
 • Fester
 • Udflugter
 • Forstander med åben dør
 • Beboer- og pårørendemøder
 • Beboerferie
 • Kostudvalg
 • Aktiviteter

Respekt for beboernes liv - i beboernes hjem, som vises ved:

 • at beboerne så vidt muligt viderefører deres tidligere livsform og værdier.
 • at der er ligeværdighed, respekt og nærhed i samspillet mellem beboere, personale og pårørende.
 • at en kontaktperson knyttes til beboeren ved indflytningen.
 • at kontaktpersonen udarbejder en handleplan i samråd med beboeren og de pårørende.
 • Beboere og personale skaber en tryg og meningsfuld hverdag, som vises ved at beboere og personale i fællesskab former hverdagen med fokus på beboeren
 • at personalet tilstræber at højne livskvaliteten ved omsorgsfuld pleje, god mad og relevante aktiviteter.
 • En attraktiv og spændende arbejdsplads, som vises ved:
 • at udvise kollegial omsorg og ansvarlighed.
 • at sikre tværfagligt samarbejde ved at respektere hinandens faglige kompetence og menneskelige kvalifikationer.
 • at udvikle faglig viden bl.a. ved interne og eksterne kurser.
 • at de grundlæggende værdier i samarbejdet mellem personale og ledelse er tillid og ansvar samt åben dialog.
 
  Kontakt    
  PROVSTEGAARDSHJEMMET
Elmelundsvej 8
DK-5200 Odense V

Telefon: 63 16 94 65

E-mail: info@provstegaardshjemmet.dk

Forstander: 
Rikke Folmer Mouritzen 

 

 www.psykoterapeut-odense.dk