/ Personale & job

Personale & job

Kunne du tænke dig at være vores nye kollega?

Odense Friplejehjem Provstegaardshjemmet søger
social- og sundhedsassistent til 32 timer pr. uge som fast dagvagt

Vi søger en ny kollega, som har lyst til at skabe en tryg og meningsfuld hverdag for vores beboer, som har engagement i viden om og erfaring med omsorg for mennesker og deres familier.

Stillingen er på 32 timer pr. uge til fast dagvagt og der arbejdes med weekendvagt hver anden weekend (lige uger). Normperioderne kører i et fast 16 ugers rul, så man kender sin arbejdsplan i god tid.

Ansættelsesperioden er på 6 måneder med stor mulighed for fastansættelse.

Vi er:
• Et friplejehjem med 72 beboere fordelt på 3 afdelinger.
• Et dynamisk sted med spændende og udfordrende opgaver.
• Positive og hjælper hinanden på tværs af huset.
• En fleksibel arbejdsplads med et godt samarbejde og forståelse for hinanden.
Vi arbej¬der med trivsel for såvel beboer som personale.

Hos os vil du opleve:
• Et velfungerende friplejehjem, hvor tryghed, trivsel og gensidig respekt er grund-læggende værdier.
• Respekt for individuelle behov.
• At personalet tilstræber at højne livskvaliteten ved omsorgsfuld pleje, god mad og relevante aktiviteter.
• At de grundlæggende værdier i samarbejdet mellem personale og ledelse er tillid og ansvar samt åben dialog.
• At vi sikrer tværfagligt samarbejde ved at respektere hinandens faglige kompetence og menneskelige kvalifikationer.

Som medarbejder på Provstegaardshjemmet får du medansvar for:
• At opretholde et godt og velfungerende fagligt niveau.
• Trivslen i huset – et godt arbejdsmiljø.
• At alle føler sig set og hørt, samt en positiv kommunikation i og udenfor huset.
• At livskvalitet er det bærende element i hverdagen.

Det vi søger, er en person:
• Der kan udvise kollegial omsorg og ansvarlighed.
• Der kan skabe en tryg og meningsfuld hverdag for beboerne.
• Der kan sikre tværfagligt samarbejde ved at respektere hinandens faglige kompetence og menneskelige kvalifikationer.
• Der har lyst til at arbejde med vores elever og studerende i vores StudieUnit.

Vi forventer bl.a. at du er:
• Er uddannet social- og sundhedsassistent
• Er fleksibel, positiv og ansvarlig.
• Har overblik og udviser handlekraft.
• Bidrager til ligeværdighed, respekt og nærhed i samspillet mellem beboere, personale og pårørende.
• Kan lide en travl arbejdsdag med mange bolde i luften.

Arbejdsopgaver i forhold til den enkelte beboers behov:
• Pleje, omsorg og praktisk bistand.
• Dokumentation.
• Medicin dispensering.

Vi tilbyder en arbejdsplads med beboeren i centrum – fokus på et godt arbejdsmiljø, dygtige kollegaer og hvor livskvalitet er en del af hverdagen for alle i huset.

Kunne du tænkte dig at være vores nye kollega? Så hører vi gerne fra dig.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen skal afleveres en straffeattest og ansættel-sen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende.

Ansøgningsprocedure
Vi skal have din ansøgning og CV senest søndag den 24. januar 2021.

Send din ansøgning og CV til info@provstegaardshjemmet.dk.

Vi forventer at holde samtaler løbende, såfremt du ikke har hørt fra os senest den 21. februar 2021, skal du betragte stillingen som besat til anden side.

Mere information
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte forstander Rikke Mouritzen på telefon 6316 9467.

Du kan også finde yderligere oplysninger om Provstegaardshjemmet på http://www.provstegaardshjemmet.dk.

PERSONALEFORENINGEN

På Provstegaardshjemmet er vi stolte af at have en aktiv og velfungerende personaleforening der gennem sine tiltag og arrangementer er med til at skabe fundamentet for et godt forhold kolleger imellem.

Alle ansatte kan benytte sig af personaleforeningen og deltage i de arrangementer der planlægges, ligesom der ofte er mulighed for at ægtefæller / familie kan deltage, hvilket igen er med til at øge fællesskabet.

Personaleforeningen arrangerer blandt andet:

Teaterture

Fester

Deltagelse i koncerter

Virksomhedsbesøg efter medlemmernes ønsker

Som ansat på Provstegaardshjemmet kan vi derfor kun opfordre til at deltage aktivt i en aktiv forenings arbejde for at sikre personaleforeningens fortsatte succes.
 
Provstegaardshjemmet er et friplejehjem som i dag har plads til 72 plejehjemsbeboere og er en selvejende institution under Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense.
 

Uopfordrede ansøgninger:

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til os, hvis du er uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.
Send ansøgningen til:
  Kontakt    
  PROVSTEGAARDSHJEMMET
Elmelundsvej 8
DK-5200 Odense V

Telefon: 63 16 94 65

E-mail: info@provstegaardshjemmet.dk

Forstander: 
Rikke Folmer Mouritzen