/ Personale & job

Personale & job

Odense Friplejehjem Provstegaardshjemmet søger:

Social- og sundhedsassistent til 28 timer pr. uge som fast aftenvagt
og
Social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper til 21 timer pr. uge som fast aftenvagt

Vi søger nye kollegaer, som har lyst til at skabe en tryg og meningsfuld hverdag for vores beboer, som har engagement i viden om og erfaring med omsorg for mennesker og deres familier.

Både stillingen på 28 timer pr. uge  og 21 timer pr. uge er til faste aftenvagter. Der arbejdes 5/2 med weekendvagt i lige uger. Ansættelsesperioden er på 6 måneder med stor mulighed for fastansættelse.

Vi er:
• Et friplejehjem med 72 beboere fordelt på 3 afdelinger.
• Et dynamisk plejehjem med spændende og udfordrende opgaver.
• Positive og hjælper hinanden på tværs af huset.
• En fleksibel arbejdsplads med et godt samarbejde og forståelse for hinanden. Vi arbejder med trivsel for såvel beboer som personale.

Hos os vil du opleve:
• Et velfungerende friplejehjem, hvor tryghed, trivsel og gensidig respekt er grundlæggende værdier.
• Respekt for individuelle behov.
• At personalet tilstræber at højne livskvaliteten ved omsorgsfuld pleje, god mad og relevante aktiviteter.
• At de grundlæggende værdier i samarbejdet mellem personale og ledelse er tillid og ansvar samt åben dialog.
• At vi sikre tværfagligt samarbejde ved at respektere hinandens faglige kompetence og menneskelige kvalifikationer.

Som medarbejder på Provstegaardshjemmet får du medansvar for:
• At opretholde et godt og velfungerende fagligt niveau.
• Trivslen i huset – et godt arbejdsmiljø.
• At alle føler sig set og hørt, samt en positiv kommunikation i og udenfor huset.
• At livskvalitet er det bærende element i hverdagen.

Vi søger 2 personer:
• Der kan udvise kollegial omsorg og ansvarlighed.
• Der kan skabe en tryg og meningsfuld hverdag for beboerne.
• Der kan sikre tværfagligt samarbejde ved at respektere hinandens faglige kompetence og menneskelige kvalifikationer.

Vi forventer bl.a. at du:
• Er uddannet social- og sundhedsassistent (stillingen på 28 timer).
• Er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og    sundhedshjælper (stillingen på 21 timer).
• Er fleksibel, positiv og ansvarlig.
• Har overblik og udviser handlekraft.
• Bidrager til ligeværdighed, respekt og nærhed i samspillet mellem beboere, personale og pårørende.
• Kan lide en travl arbejdsdag med mange bolde i luften.

Arbejdsopgaver i forhold til den enkelte beboers behov:
• Pleje, omsorg og praktisk bistand.

Vi tilbyder en arbejdsplads med beboeren i centrum – fokus på et godt arbejdsmiljø, dygtige kollegaer og hvor livskvalitet er en del af hverdagen for alle i huset.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.

Vi gøre opmærksom på, at der forud for ansættelsen skal afleveres en straffeattest og ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende.

Ansøgningsprocedure
Vi skal have din ansøgning, inkl. CV, uddannelses- og kursusbeviser og evt. udtalelser senest søndag 9. august 2020.

Send din ansøgning, CV samt beviser mv. til info@provstegaardshjemmet.dk.

Vi forventer at holde samtaler løbende, såfremt du ikke har hørt fra os senest den 30. august 2020, skal du betragte stillingen som besat til anden side.

Mere information
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte forstander Rikke Mouritzen på telefon 6316 9467 – Rikke Mouritzen holder ferie i uger 30, 31 og 32.

Du kan også finde yderligere oplysninger om Provstegaardshjemmet på http://www.provstegaardshjemmet.dk. 

PERSONALEFORENINGEN

På Provstegaardshjemmet er vi stolte af at have en aktiv og velfungerende personaleforening der gennem sine tiltag og arrangementer er med til at skabe fundamentet for et godt forhold kolleger imellem.

Alle ansatte kan benytte sig af personaleforeningen og deltage i de arrangementer der planlægges, ligesom der ofte er mulighed for at ægtefæller / familie kan deltage, hvilket igen er med til at øge fællesskabet.

Personaleforeningen arrangerer blandt andet:

Teaterture

Fester

Deltagelse i koncerter

Virksomhedsbesøg efter medlemmernes ønsker

Som ansat på Provstegaardshjemmet kan vi derfor kun opfordre til at deltage aktivt i en aktiv forenings arbejde for at sikre personaleforeningens fortsatte succes.
 
Provstegaardshjemmet er et friplejehjem som i dag har plads til 72 plejehjemsbeboere og er en selvejende institution under Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense.
Provstegaardshjemmet søger timelønnet afløsere til dagvagter

Vi har brug for timelønnet afløsere, gerne med erfaring indenfor faget. Det drejer sig om dagvagter i både hverdagene og weekenderne og som gerne kan kaldes ind fra dag til dag og tidligt om morgen.
 
Tiltrædelse snarest muligt.

Vi er:
* Et friplejehjem med 72 beboere fordelt på 3 afdelinger.
* Et dynamisk sted med spændende og udfordrende opgaver.
* Positive og hjælper hinanden på tværs af huset.
* En fleksibel arbejdsplads med et godt samarbejde og forståelse for hinanden.

Vi arbejder med trivsel for såvel beboer som personale.

Vi er et levende hus i udvikling og kan tilbyde:
* En arbejdsplads med beboeren i centrum – fokus på et godt arbejdsmiljø, dygtige kollegaer og hvor livskvalitet er en del af hverdagen for alle i huset.
* En arbejdsplads, hvor vi har fokus på faglighed og kvalitet.
* En personalegruppe med engagerede kolleger.
* En god introduktion til arbejdsopgaverne og en mentor.

Vi forventer, at du:
* Gerne er uddannet social- og sundhedshjælper, social- & sundhedsassistent eller anden sundhedsfaglig baggrund.
* Gerne med stor erfaring i pleje.
* Har lyst til at arbejde med ældre borgere i eget hjem.
* Har forståelse for den enkelte borgers ønsker, vaner og behov og kan arbejde ud fra det.
* Har en positiv og engageret tilgang til arbejdet.
* Er fleksibel og stabil.
* Er god til at kommunikere.
* Har gå på mod.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.

Vi gøre opmærksom på, at der forud for ansættelsen skal afleveres en straffeattest og ansættelsen vil være betinget af, at denne er tilfredsstillende.

Yderligere oplysning:
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte planlægger Charlotte Storgaard Møller på telefon 63169475.

Ansøgning:
Send din ansøgning og CV til mailadressen
info@provstegaardshjemmet.dk

Uopfordrede ansøgninger:

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til os, hvis du er uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.
Send ansøgningen til:
  Kontakt    
  PROVSTEGAARDSHJEMMET
Elmelundsvej 8
DK-5200 Odense V

Telefon: 63 16 94 65

E-mail: info@provstegaardshjemmet.dk

Forstander: 
Rikke Folmer Mouritzen