MEDDELELSE

 
10. juni 2021
BESØG I HUSET 😊
Det er nu muligt for pårørende at færdes i vores hus igen. Dvs. at man ikke kun behøver at opholde sig i lejligheden under besøg. Det er stadigvæk et krav, at man bærer mundbind, men det må tages af når man sidder ned. Kravet om mundbind ophører mandag den 14. juni 2021. Der er fortsat et afstandskrav som hedder 2 meter, 1 meter hvis det er nødvendigt. For at hjælpe os i huset vil vi godt bede jer om at rører ved mindst muligt under besøget og at huske at spritte af på berørte flader efter besøget. Personalet vil være behjælpelige med desinfektionsmiddel. Ved sygdomstegn skal man ikke komme på besøg. Vi opfordrer til, at man jævnligt bliver testet, hvis man ikke er vaccineret. Det anbefales at man bliver testet 2 gange om ugen, hvis man ikke er vaccineret.

FÆLLESARRANGEMENTER
Efter sommer, vil vi også begynde at inviterer med til arrangementer igen. Der er fortsat forsamlingsforbud der gør, at vi bliver for mange forsamlet indenfor, hvis alle har pårørende med. Derfor er det ikke muligt endnu. Har man lyst at spise med på afdelingen er det muligt igen, blot man giver afdelingen og køkkenet besked.

ALGERENS
Den næste stykketid vil vi få renset alle vores fliser og udhæng i hele huset. Det er også på beboernes terrasser og udhæng. Det betyder, at der vil være behov for at flytte havemøbler osv. der står på terrasserne. Det er muligt at det ikke bliver stillet på plads som det stod og det vil jeg bede om forståelse for. Da Martin er en travl mand, må jeg appellere til jer pårørende om at få sat på plads på terrasserne igen. Vinduerne vil også blive beskidte, men de vil blive pudset efterfølgende. Jeg forventer, at det bliver et rigtig flot resultat som vil være til glæde for os alle.

SOMMERFERIE
Vi går sommeren i møde og det betyder at vores skønne personale skal holde vel fortjent sommerferie. I den forbindelse beder vi om lidt forståelse for, at vores afløsere måske ikke kender beboerne helt så godt som deres kontaktpersoner. Hvis vi alle hjælper hinanden og spiller hinanden gode, så vil det hele køre meget nemmere. Husk at det er unge mennesker, der kommer for at hjælpe os. Vi kommer langt med et venligt smil og måske lidt hjælp med at lære beboerne at kende rigtig godt. Det vil både de og jeg sætte stor pris på.

TILBAGE er der vist kun at sige RIGTIG GOD SOMMER og VELKOMMEN tilbage i huset.

4. maj 2021
Efter ønske har vi ændret på vores besøgstider.

Der er nu åbnet for besøg i tidsrummet mellem kl. 11.00 og kl. 20.00. Vi vil dog opfordre til, at man ikke kommer på besøg mellem kl. 11.30 og kl. 14.00, da det har vist sig at være meget gavnligt for beboerne med ro i dette tidsrum.

Vi har mange beboere med forskellige behov som vi skal tage hensyn til, så derfor håber vi på gensidigt samarbejde.

Besøgene skal fortsat foregå i beboernes lejlighed.

Mundbind bæres fortsat på ALLE fælles arealer, indtil man er i lejligheden.

Alle restriktioner omkring afspritning efter besøg, skal fortsat overholdes og forbliver på ubestemt tid.

Vi beder om forståelse og tilliden til, at vi passer på det bedste I har.
 
29. april 2021
Vi skal her i huset til at udskifte alle vores el, vand, varme og energimålere da de alle er for gamle,
Det kan desværre ikke gøres uden en smule gener for vores beboere, men vi prøver at gøre det så hurtigt som muligt.

Vores elektriker starter med udskiftningen af elmålere på tirsdag den 4/5, han starter med alle beboernes lejligheder først, der vil derfor være kortvarig strømafbrydelse der hvor han skifter.

Ang. Vand og varmemålere har jeg ikke en dato endnu med det vil også være her det næste stykke tid, og i den forbindelse vil der også være lidt arbejde i beboernes køkken.

Mandag den 7/6 kommer Kajdis Algerens og vil algebehandle alle vores flisebelægninger, det er både beboernes terrasser og vores gårdhaver samt ståludhæng på huset,
Det bliver super flot når de er færdige, så det glæder vi os til😊

Vh Martin
 
19. marts 2021
Som følge af det fremskredne vaccineprogram, er det nu igen muligt at nyde mad og drikke sammen.
Dette må kun foregå i lejlighederne og alt oprydning, opvask osv. skal varetages af de pårørende. Man bedes medbringe mad og drikke hjemmefra, medmindre andet er aftalt.

Mundbind bæres fortsat på ALLE fælles arealer, indtil man er i lejligheden.

Alle restriktioner omkring afspritning efter besøg, skal fortsat overholdes og forbliver på ubestemt tid.

Besøgstid er et levn fra første bølge som vidste sig at have god effekt. Til beboerrådsmødet i tirsdags var der ingen beboere, der ønskede det ophævet. Derfor fortsætter vi med besøgstid, dvs. besøg fra kl. 14.00 til kl. 20.00 alle ugens dage. Er der andre ønsker kontaktes afdelingen for at aftale dette.

Det er dejligt at mærke at foråret er over os. Huset summer igen af liv, musik, gymnastik osv. De frivillige er tilbage, til stor glæde for os alle. Det giver mulighed for at lave flere ting, også ud af huset.
 
24. februar 2021
Styrelsen for Patientsikkerhed har udsendt ”Ophævelse af påbud til alle plejecentre i Odense Kommune” det gælder også os, selvom vi er friplejehjem.

Det er derfor en glædelig nyhed at vi rykker lidt nærmere mod normal igen på Provstegaardshjemmet og vi byder jer VELKOMMEN tilbage, til længe ventede familiemedlemmer.

Hvad kommer det til at betyde; Nu er der ikke længere et krav om, at der er primært 3 kontakt personer. Det ophæver vi. Dvs. at hele familien, venner osv. må komme på besøg igen.

Der er IKKE et reelt forsamlingsforbud, da det er beboerens eget hjem, men man anbefaler fortsat max 5 forsamlet ad gangen. Se følgende.

Hvordan håndteres forsamlingsforbuddet på plejecentre?
- Der opfordres der til at følge myndighedernes anbefalinger – at man højest samles 5 personer i private hjem.
- Personer fra samme husstand og nærmeste pårørende er dog undtaget, så længe man ikke er flere end 10 personer til stede – dette vil formentlig ikke komme på tale på plejecentrene, da alle skal være hinandens nærmeste pårørende. Se dette eksempel: Det betyder f.eks., at bedsteforældre ikke lovligt vil kunne deltage i et arrangement, en begivenhed, aktivitet eller lignende sammen med deres børn og børnebørn, hvis de er flere end fem personer, da bedsteforældre og børnebørn ikke er hinandens nærmeste pårørende, hvis de ikke deler husstand i dagligdagen.
- Forsamlingsloftet på max 5 personer gælder i det offentlige rum såvel udendørs som indendørs.
- Har du brug for yderligere information – så henvises til www.coronasmitte.dk

Det er vigtigt for mig at understrege, at vi er stolte af hvordan vi har håndteret coronakrisen og særligt at vi har haft så lidt som kun en enkelt beboer smittet. Det skyldes personalets store indsats både på arbejde, og privat. Det skyldes et godt samarbejde omkring hygiejne med alle jer, der har haft jeres gang i huset, og det skyldes vedholdenhed og forsigtighed.

Vores fornemmeste kerneopgave, er at passe på beboerne, og derefter er det min store opgave at passe på personalet. Stort set alle beboere er vaccineret, men det er personalet ikke. Vi mangler fortsat over halvdelen. De er i disse dage ved at kunne bestille tider, men der går et stykke tid endnu indtil vi er 14 dage på den anden side af hvor ALLE er vaccineret.

Det sætter personalet som den mest sårbare gruppe nu, som udsættes yderligere for smitte, fordi smitten er fortsat derude og særligt i form af den engelske variant som er en yderst smitsom mutation. Jeg vil bede om jeres hjælp til at passe på personalet, så de fortsat kan passe godt på beboerne som de altid gør.

Man må aflægge besøg på Provstegaardshjemmet SYMPTOMFRI. I tilfælde af at man er nærkontakt til en smittet, må man ikke besøg før efter positiv test på 6. dagen.

Besøg må foregå i beboerens lejlighed. Man må benytte hovedindgangen, men man skal gå direkte til lejligheden og direkte ud.

Man må ikke opholde sig i fællesarealerne, heller ikke for at hente eller bringe ens pårørende.

Hænder afsprittes ved de opstillede dispensere ved indgang til Provstegaardshjemmet.

Alle hygiejniske restriktioner skal fortsat overholdes før- under og efter besøg. Læs laminerede ophæng på stuen. Der skal sprittes af i lejligheden efter besøg. Sprit og klude står på gangene eller bedes udleveret på kontoret. Det sidste man spritter af, er håndtaget, og kluden smides i de dertil opstillede skraldespande på gangene. Undgå at berøre alt for mange kontaktpunkter.

Der er lovkrav om, at besøgende anvender værnemidler, mundbind eller visir i alle offentlig tilgængelige rum. Vi ANBEFALER at man fortsat bære værnemidler under besøget, i beboerens lejlighed. Dette ud fra et forsigtighedsprincip over for det personale der endnu ikke er vaccineret.

Der holdes 2 meters afstand mellem besøgende og beboer ud fra et forsigtighedsprincip.

Luft gerne ud under besøget og hvis vejret tillader det gå gerne ud i den friske luft.

Vi ANBEFALER, at man fortsat ikke nyder mad og drikke under besøget (medmindre andet er aftalt) da det vil betyde, at man har mange flere fælles kontakt punkter og at der kan være behov for at være under de 2 meter, for at hjælpe med måltidet. Der vil også under indtagelse af mad og drikke, være behov for at tage værnemidler af. Dette er ud fra et forsigtighedsprincip, over for det personale der endnu ikke er vaccineret.

Vi ANBEFALER at man tager en kviktest inden besøg på Provstegaardshjemmet, og at man lader sig teste minimum x 1 ugentligt med PCR-test hvis man besøger Provstegaardshjemmet hyppigt.

Mange har spurgt til besøgstider. Det er en af de ting som er vokset ud af corona og som har været positivt og haft en gavnlig effekt på beboernes liv, og på arbejdsmiljøet for personalet. Derfor bibeholder vi besøgstider. Vi rykker besøgstider til fra kl. 14.00 til kl. 20.00 alle ugens dage. ER der særlige ønsker, kommer man langvejs fra eller andet, så finder vi ud af det. Blot giv besked.

Jeg er klar over, at der fortsat er mange restriktioner. Men jeg er oprigtigt bekymret for personalet, der ikke er vaccineret. Derfor håber på, at vi sammen kan nå det sidste stykke indtil alle er vaccineret.

Foråret er måske på vej og det er fantastisk at gå lysere tider i møde. Snart er det et år siden vi lukkede helt ned. Det har på mange måder været et atypisk og underligt år. Vi fik lært at tænke anderledes, at sadle om, at gå nye veje. Vi fandt sammen i et fællesskab, som for de fleste af os på Provstegaardshjemmet, var helt unikt. Vi ser frem mod det nye år, med stor forventning. Vi glæder os til at tage hul på det. Vi glæder os til at Provstegaardshjemmet igen skal summe af liv, men vi tager også det nye goder vaner med. Ud af mørket er vokset mange små spirer som vi vil dyrke og få til at vokse. Det bliver spændende.
 
26. januar 2021
Til information, kan jeg fortælle jer at beboerne alle er vaccineret. Der er kun nogle få der mangler revaccinen. Det er så glædeligt, nærmest historisk. Det er gået fint med alle, ingen bivirkninger hos beboerne. På medarbejdersiden er ca. halvdelen vaccineret. Her oplevede til gengæld flere desværre ret voldsomme bivirkninger af 2. stik. Heldigvis går det hurtigt over. Alle CPR-numre på de resterende medarbejdere er sendt ind til Statens seruminstitut og derfor ligger det nu i deres hænder at alle bliver vaccineret. De beboere, der afventer revacciner holder vi styr på. Det er ikke muligt at bestille tider lige nu, men det skal der nok komme.

Status rent CORONA mæssigt går det stille og roligt. Vi holder det fortsat på et plan, hvor vi kan være stolte af det. Det er ikke meget vi har haft inden for dørene. MEN jeg vil sige, vi gør også meget for at undgå det, og vi regner fortsat med jeres støtte og hjælp til at holde den ubudne og farlige gæst for døren. For den er faglig for os, og dem vi passer på.

Vi SKAL fortsat være meget omhyggelige med hygiejne og vi SKAL fortsat bære værnemidler. Det er fortsat stort smittetryk, trods nedadgående kurver. Vi kan ikke tillade os at slække på sikkerheden, hverken for vores beboere eller vores personale. Jeg vil derfor godt bede om at nedenstående bliver overholdt:

Det er vigtigt at blive væk ved symptomer, spritte hænder ved indgang til Provstegaardshjemmet og gerne ofte under besøg. Spritte af i lejligheden efter besøg, gerne meget grundigt på alle berørte overflader, og slutte af med håndtag til lejligheden. Hvis der ikke står sprit på gangene, er det fordi vi tager hensyn til vores beboere, der ikke kan håndteret dette. I så fald, skal du bede om at få det udleveret af personalet. Husk at beholde maske, eller i nogen tilfælde visir, på under besøget. Lad være med at nyde mad og drikke under besøget, medmindre andet er aftalt. Husk at overholde det antal besøgende der må komme og de aftalte besøgspersoner, max 3, 2 ad gangen. Det er ikke tilladt at medbringe børn, ud over de 3. Gå direkte til lejligheden og direkte ud. Gå ikke rundt på plejehjemmet og besøg ikke andre, end din egen pårørende. Man må ikke gøre ophold på gangene eller i opholdsstuen, for at tale med personalet eller andre pårørende, medmindre andet er aftalt.

Vi går lysere tider i møde. Snart er vi alle vaccineret. I det store tidsperspektiv, er der ikke længe til. Vi glæder os meget til at komme godt og trygt, over på den anden side. Der er ting vi længes efter. Mere samvær med jer, og mange aktiviteter, der lige nu, ligger i dvale. Men inden for murerne summer huset alligevel af liv og aktivitet. Vi har tilpasset os og fundet veje i ”mørket”. Beboerne har gode dage og meningsfyldte aktiviteter. De er tilfredse og har det godt. Vi nyder alle, at der nu er lidt mere lys og dagene er lidt længere. Det giver os fornyet håb og vidner om, alt det der gik godt. Vi begynder at glæde os til det, der forhåbentligt snart, venter lige rundt om hjørnet. Vi er fulde af forventningens glæde.

Afslutningsvis, vil jeg gerne, endnu engang, takke alt personalet på PH. Fra kælder til kvist. Uden dem og deres dygtighed, og store samfundssind, var vi ikke kommet igennem dette år, på samme måde. Det har trukket store, personlige veksler, som afsavn til familie og venner, for ikke at være den, der bringer smitten ind på Provstegaardshjemmet. Afsavn, der også snart har omkostninger for den enkelte, der længes efter et normalt liv, med en social omgangskreds. De har udvist en vilje til at få dette til at lykkedes, og en ansvarsfølelse, der rækker langt ud over, hvad jeg nogensinde kan bede om. Det er hvad jeg, fra det dybeste i mit hjerte, kun kan modsvare med et stort, varmt og ydmygt TAK.
 
Re-vaccinering 19. januar 2021

Alle beboerne bliver re-vaccineret den 19. januar 2021 i tidsrummet fra kl. 12.00 og 15.30.
 
 
Vaccinering 29. december 2020

Nu ved vi hvornår beboerne bliver vaccineret. Det bliver tirsdag den 29. december 2020 fra kl 11.30 til kl. 16.30, dog med forbehold for ændringer.

Det er vores huslæge der forestår vaccinationerne

De vil selvfølgelig blive observeret efterfølgende med en læge i huset. 
 
Ny besøgsrestriktioner 18. december 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har lempet besøgsrestriktionerne på vores plejehjem en smule.

Ændringerne betyder, at det nu er muligt for beboere at få besøg af 3 faste nære pårørende – dog højst to ad gangen (med respekt for afstandskrav og sundhedsmyndighedernes retningslinjer) i beboerens egen bolig.

De 3 faste nære pårørende som vælges skal meddeles til den pågældende afdeling. Det bedes I gøre indenfor de næste par dage.

Vi glæder os til at se jer - Kærlig hilsen fra Rikke
 
Svar på Coronatest (16. december 2020)

Endelig fik vi svar på testen fra sidste uge og vi fik heldigvis det gode resultat, at ingen af beboerne var smittet.

Det var en rigtig god nyhed!

Så I denne omgang har vi stoppet testrullet, og krydser nu fingre for, at vi ikke skal det igen.

Det, at vi er kommet så godt igennem dette, skyldes personalets dygtighed og store fokus på hygiejne, sammen med det gode samarbejde med jer, omkring restriktioner.

Jo bedre vi er til at overholde restriktioner og have respekt for situationen, jo bedre, kommer vi ud på den anden side.

Derfor en kæmpe tak til jer alle for samarbejdet og den store fælles indsats om at passe godt på beboerne.

Vi skal fortsætte med fokus på hygiejne, og særligt på håndhygiejne og brug af mundbind. Det er vigtigere nu! end nogensinde. 
 
 
Isolation (4. december 2020)

Afdeling A, B og C er isoleret fra hinanden, men den som er kontaktperson for en af beboerne må gerne komme på besøg indenfor vores besøgstider. Se besøgstiderne under fanen "Kontakt". I må også komme og tage dem med hjem eller på tur.

Det er MEGET MEGET vigtigt at følge vores restrikstioner om håndhygiejne og mundbind: Mundbind SKAL bæres under hele besøget. Der skal sprittes hænder og der skal sprittes grundigt af i lejligheden efter besøg. Bliv hjemme, hvis du har symptomer på corona.

 
Coronatest på Provstegaardshjemmet (14. december 2020)

Vi mangler stadigvæk svar på testen fra i sidste uge. 
 

Coronatest på Provstegaardshjemmet (9. december 2020)

Alle er blevet corona-testet onsdag den 9. december 2020.

Såfremt at der evt. kommer et positivt svar tilbage vil beboeren og pårørende blive orienteret.
 
 
Vedrørende jul og nytår (2. december 2020) 
 
Grundet Corona situationen ser vi os nødsaget til at melde ud, at JUL og NYTÅR i år, bliver uden gæster. Dvs. at juleaften og nytårsaften bliver udelukkende for beboerne.
 
Skulle der komme nye restriktioner, der gør det muligt for os at ændre dette, vil vi selvfølgelig gøre det.

VI vil gøre vores allerbedste til at julen og nytåret bliver festligt og hyggeligt alligevel på Provstegaardshjemmet.

Til beboere der har mulighed for at komme hjem til deres familier, vil vi opfordre til dette. Husk at give os besked.

Julegudstjenesten bliver afholdt men bliver udelukkende for beboerne.
 
 
Coronatest på Provstegaardshjemmet (2. december 2020)
 
Alle er blevet corona-testet onsdag i sidste uge (uge 48) og igen i dag onsdag den 2. december 2020.

Såfremt at der evt. kommer et positivt svar tilbage vil beboeren og pårørende blive orienteret.
 
 
Vedr. corona nær-kontakt (25. november 2020 kl. 11:55)
 
For jer som pårørende gælder følgende:

Som følge af det ene tilfælde vi har haft af Corona på Provstegaardshjemmet skal I IKKE testes. Det skal man kun hvis man er Nær-kontakt til den smittede. Det er der ingen af jer der har været.

Det er jo aldrig en dårlig ide at blive testet en gang imellem og min anbefaling må være, at det gør man for at hindre at smitten kommer ind på hjemmet. Det er dog helt op til jer selv.

Statens retningslinjer for at hindre smitte følges fortsat.

25. november 2020 bliver samtlige beboere og medarbejdere testet. Der går 7 dage, før vi kan sige om vi kan åbne op for afdeling B igen. Vi krydser alt hvad vi har, for at vi kan komme hurtigt tilbage til det normale.
 

Corona på Provstegaardshjemmet (23. november 2020 kl. 23.20)

Vi er desværre i den uheldige situation, at en medarbejder er testet positiv for Corona. Det betyder, at vi bliver nødt til at ulejlige jer med en række foranstaltninger og restriktioner. Da vi gerne ser os igennem dette, så hurtigt og effektivt som muligt, er vi nødt til at stå sammen og hjælpe hinanden.

De pårørende der har været på besøg eller haft besøg af en beboer i hjemmet fra 21. november 2020 på afdeling B, som skal testes. I vil blive kontaktet omkring dette.

Afdeling B LUKKER for besøgende for nuværende, mindst de næste 7 dage.

Beboerne fra afdeling B anbefaler vi IKKE kommer ud af huset til arrangementer.

Vi beder om samarbejde og forståelse for dette, da det ellers bliver meget svært at styre. Hold øje med hjemmesiden for ændringer.

Resten af huset er fortsat åbent for 1 kontakt person pr. beboer. Det er MEGET VIGTIGT, at de hygiejniske restriktioner overholdes. Husk, kun at færdes mindst muligt i huset og husk, at spritte grundigt af i lejligheden efter besøg. Der SKAL bæres mundbind under hele besøget. Begræns i det hele taget besøg så meget som muligt, de næste uger indtil I hører nærmere.

Vi skal nok passe godt på beboerne og gøre alt for, at det fortsat er dejligt at være på Provstegaardshjemmet. Det er vigtigt for os, at hverdagen bliver så normal som muligt. Vi beder derfor om hjælp til arbejdsro. Jeg vil holde jer underrettet.

Jeg beklager dette, og den indgriben det giver i beboernes liv, dybt. Jeg er oprigtigt ked af, at dette skulle ske for os, men det er desværre de vilkår vi har lige nu. Vi vil gøre alt hvad der står I vores magt for at hindre smitten i at sprede sig yderligere, og vi følger de fra retningslinjer vi skal for smittehåndtering af medarbejdere på plejehjem til punkt og prikke.

I er velkomne til at maile på rimo@provstegaardshjemmet.dk ved spørgsmål.

 
  Kontakt    
  PROVSTEGAARDSHJEMMET
Elmelundsvej 8
DK-5200 Odense V

Telefon: 63 16 94 65

E-mail: info@provstegaardshjemmet.dk

Forstander: 
Rikke Folmer Mouritzen 

 

 www.psykoterapeut-odense.dk