/ Bestyrelse / Else Magnussen

Else Magnussen, Formand for bestyrelsen

Efter næsten 25 års ansættelse på Provstegaardshjemmet, de første år på kontoret og de sidste 17 år som forstander, valgte jeg at gå på pension den 1. januar 2018. Lykkeligvis blev det ikke et farvel til Provstegaardshjemmet, idet Menighedsplejens Repræsentantskab den 10. januar 2018 valgte mig ind i både deres repræsentantskab og i Provstegaardshjemmets bestyrelse. Ved den efterfølgende konstituering blev jeg valgt som formand for bestyrelsen, et tillidsvalg, som jeg vil gøre alt for at leve op til. Det var en fantastisk gave at få, idet jeg fortsat brænder for at være med til at videreudvikle Provstegaardshjemmet som et af Danmarks bedste friplejehjem!


Når man som jeg har oplevet det fantastiske fællesskab, ånden og den varme omsorg og pleje gennem snart 25 år, så kan jeg godt forstå, at mange beboere, pårørende og personale vælger netop Provstegaardshjemmet, idet de kristne værdier kommer stærkt til udtryk gennem  fællesskabet hver eneste dag! Det er værdier, som binder os sammen, og som skaber tryghed, hvorved livskvaliteten øges. Derved mindskes både de fysiske og de psykiske skavanker for både beboere og personale!

Beboerne skal opleve Provstegaardshjemmet som et hjem med tryk på HJEM, og jeg er glad for,

at jeg gennem mit bestyrelsesarbejde fortsat kan være med til at sikre, at det så også er det, som den enkelte beboer oplever. Alt sammen ud fra beboerens ønsker og behov, hvor nærvær, respekt og værdighed er i højsædet, og hvor både den fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og åndelige omsorg tilgodeses, idet alle beboere er velkomne på Provstegaardshjemmet!


Privat er jeg gift med Asger siden 1973, har 2 børn, 2 svigerbørn og 5 børnebørn, som er med til at berige mit liv og min hverdag!
  Kontakt    
  PROVSTEGAARDSHJEMMET
Elmelundsvej 8
DK-5200 Odense V

Telefon: 63 16 94 65

E-mail: info@provstegaardshjemmet.dk

Forstander: 
Rikke Folmer Mouritzen