/ Bestyrelse / Pernille Koksbang

Pernille Koksbang, medarbejderrepræsentant

Jeg er meget glad for mine kollegers tillid til mig som deres repræsentant i bestyrelsen. Jeg synes, at det er interessant at have indflydelse på hjemmets drift, økonomi m.m. Det ligger alle i bestyrelsen meget på sinde, at også personalet trives og har det godt.

Jeg synes, at Provstegaardshjemmet er en dejlig arbejdsplads med en god og dygtig ledelse og gode kolleger.

Pernille Koksbang
medarbejderrepræsentant i bestyrelsen
  Kontakt    
  PROVSTEGAARDSHJEMMET
Elmelundsvej 8
DK-5200 Odense V

Telefon: 63 16 94 65

E-mail: info@provstegaardshjemmet.dk

Forstander: 
Rikke Folmer Mouritzen