Information vedrørende indførelsen af Coronapas

Hermed information om ny bekendtgørelse vedrørende krav om Coronapas for besøgende på plejehjem.

Den nye bekendtgørelse gælder fra fredag den 12. november 2021.

Kravet om Coronapas betyder for besøgende på Provstegaardshjemmet, at der forud for besøg skal være dokumentation for:

  • Et negativt resultat af en covid-19 test (PCR-test der er højest 96 timer gammel fra prøvetagning eller antigentest højest 72 timer gammel fra prøvetagning).
  • Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage gammel fra prøvetagningstidspunktet.
  • Et gennemført vaccinationsforløb mod covid -19
  • Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid -19

Det skal bemærkes, at kravet om Coronapas kun omfatter lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Det vil sige, at beboerens egen lejlighed ikke vil være omfattet, men hvis besøgende skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde.

Følgende personer er undtaget kravet:

  • Børn under 15 år.
  • Nære pårørende.

Ved nære pårørende forstås ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.

Med den smittestigning vi ser aktuelt, vil vi gerne henstille til forsigtighed, da vi ønsker at passe bedst muligt på jeres nære. Dvs. opmærksomhed vedrørende test, vaccination og overholdelse af de generelle hygiejneregler som, håndvask, hånddesinfektion og afstand.

Kilde: Lovtidende A 2021; Bekendtgørelse om krav om Coronapas på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19; 10. november 2021.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.