/ Bestyrelse / Ida Jespersen

Ida Jespersen, næstformand for bestyrelsen

Omsorg for den ældre generation er kommet til mig med årene, og lysten til at give den enkelte bedst mulige betingelser for værdighed og livskvalitet trods funktionsmæssige tab har jeg bygget op gennem dels private erfaringer, socialt hjælpearbejde og mit virke som sygeplejerske og underviser igennem 49 år med ansættelser såvel i den primære og den sekundære sektor som ansættelser i udlandet, og dermed fået indsigt i mange varierede livsvilkår.

Var bekendt med Provstegaardshjemmets positive omdømme, da min mand var så heldig at få sin sidste tid i dette hus.
Det skulle vise sig, at det positive omdømme ikke blot var ord på et stykke papir, men grundsynet og intentionerne leves ud i dagligdagen, hvorfor det betød en mindeværdig afslutning på vores liv sammen.
Senere da jeg igen trådte ind ad hoveddøren, fornemmede jeg straks den gode stemning, som forstærkede det ønske,
jeg kom med: At blive tilknyttet gruppen af frivillige.
I den rolle færdes jeg blandt beboere, pårørende og personale, oplever velvillighed, hjælpsomhed og et øje for de små tings betydning og højt fagligt engagement omkring den enkelte beboer, der synligt imødekommer med nik, smil og personligt særkende, som udtryk for tilpashed.
Med mit medlemskab i repræsentantskabet og bestyrelsen vil jeg trods politiske tiltag og samfundsmæssige omstillinger kæmpe for det nære og dermed støtte op om Provstegaardshjemmets værdier og intentioner for husets virke.
Jeg er nu pensonist, har en søn og svigerdatter, samt er Bedste til 3 børnebørn.
  Kontakt    
  PROVSTEGAARDSHJEMMET
Elmelundsvej 8
DK-5200 Odense V

Telefon: 63 16 94 65

E-mail: info@provstegaardshjemmet.dk

Forstander: 
Rikke Folmer Mouritzen