/ Bestyrelse / Hjørdis Nielsen

HJØRDIS NIELSEN, medlem af bestyrelsen

Jeg blev født i Odense i 1950, tog realeksamen i 1967, kom i lære på kontor og fik min første uddannelse indenfor dette område. Senere blev jeg sygehjælperelev, da arbejdet med mennesker gav mening for mig. Efter elevtiden fik jeg job som aftenvagt på et plejehjem i Otterup.

Jeg er gift med Poul Erik og vi har to døtre og fem børnebørn, som alle bor i Odense. Desuden har jeg min mor, som bor på Plejecenter Havebæk.

Jeg blev ansat på Provstegaardshjemmet i 1991, de første år som sygehjælper i dagcentret. I 1999 tog jeg opskoling til Sosu assistent og arbejdede derefter på afd. B indtil 2010, hvor jeg gik på efterløn. Jeg har altid været glad for at arbejde på hjemmet og været med til at udarbejde Provstegaardshjemmets værdigrundlag, som indeholder det kristne livssyn og fællesskab.

Musik har betydet meget for mig og jeg lærte at spille klavér fra jeg var barn. Siden kom også harmonikaen til. Jeg har haft stor glæde af musikken i mit arbejde blandt beboerne og spiller stadig på hjemmet.

Jeg er opvokset i et kristent hjem og det har altid været en gave og en stor værdi i mit liv.

Den 11. februar 2014 blev jeg medlem af repræsentantskabet og den 11. maj 2016 er jeg valgt ind i bestyrelsen på Provstegaardshjemmet. Jeg vil gøre hvad jeg kan for at være til gavn for beboerne, personalet, ledelsen, repræsentantskabet og bestyrelsen.
  Kontakt    
  PROVSTEGAARDSHJEMMET
Elmelundsvej 8
DK-5200 Odense V

Telefon: 63 16 94 65

E-mail: info@provstegaardshjemmet.dk

Forstander: 
Rikke Folmer Mouritzen